Velkomen til Haramsøy Legekontor

Her kan du finne informasjon om åpningstider, telefontider og mykje meir.
Under meny-knappen “Logg på selvbetjening” kan du:

Bestille time
Fornye reseptar på fast medisin
Skrive til legen
Lese beskjeder frå legen

Ny heimeside og sjølvbeteningsportal
Vi har fått ei ny heimeside som omfattar ei forbetring av sjølvbeteningsdelen. For å få tilgong til sjølvbeteningsdelen skal alle tidligare og nye brukarar som ikkje identifiserar seg med BankID, opprettast med brukarnamn og eingongskode på mobil. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg veiledninga eller les nærmare om brukaroppretting i menyen over.

Med venleg helsing

Haramsøy Legekontor